Ontwikkelingen onderzoek

Op deze plaats vindt u de meest recente stand van zaken met betrekking tot het onderzoek.

17 december 2013

Op dit moment vindt een onderzoek plaats onder alle veiligheidsregio’s binnen Nederland. Het doel is om een 0-meting te kunnen doen met betrekking tot de planvorming (preparatie) nafase. Op welke manier bereiden veiligheidsregio’s zich voor? Waar lopen zij tegenaan in hun voorbereidingen? Welke zaken zouden echt geregeld moeten zijn om – als er echt iets aan de hand is – aan de slag te kunnen? Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Impact. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van dit onderzoek in januari 2014 gepresenteerd worden aan de coördinatoren bevolkingszorg van alle veiligheidsregio’s.