Promotieonderzoek

Succesfactoren van de nafase

Eind juni 2013 is Martine de Bas gestart met een promotieonderzoek naar succesfactoren van de nafase. Zij heeft hierbij gekozen voor een bestuurskundige invalshoek: de rol van het bestuur in de nafase.

Aanleiding voor het onderzoek was haar verwondering over de grote inspanningen van bestuurders na een ramp of crisis die lang niet altijd gewaardeerd worden door de mensen op wie deze inspanningen gericht zijn. Was iedereen kort na de schietpartij in Alphen aan den Rijn nog vol lof over het optreden van zowel de operationele diensten als de burgemeester, na verloop van tijd werden de geluiden steeds kritischer. Is dat terecht? Is dat te voorkomen? Zijn er succesfactoren te vinden die maken dat een nafase zo goed mogelijk verloopt en ervaren wordt? Dat is waar het onderzoek om draait.