Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen

februari 2016
Asbest
Asbest blijft de gemoederen bezig houden. Zoals bijvoorbeeld de brand in de directe nabijheid van de binnenstad van Roermond in december 2014. Burgers vinden daar wat van. Hoezeer het uit de hand kan lopen, blijkt uit de nafase van de brand in Wateringen waar zelfs de provincie zich in gaat mengen. Naar aanleiding van deze brief van de VNG aan alle Nederlandse gemeenten over asbestbranden en kostenverhaal, binnenkort in een blog meer hierover.

augustus 2015
Kraanongeval Alphen aan den Rijn
Op 15 augustus 2015 valt een hijskraan op een aantal panden in Alphen aan den Rijn. Er vallen geen slachtoffers, buiten een hond. De ravage is groot, de nasleep enorm. Het filmpje van een ooggetuige die het uitgilt van schrik, gaat viraal:

mei 2014
Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises
In 2014 heeft een herziening plaats gevonden van de Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises. Hoewel de richtlijn zich met name focust op de psychosociale kant van de nafase, is er zeker ook voor mensen die de nafase vanuit een andere invalshoek benaderen (juridisch, communicatie, bestuurlijk e.d.) een zeer lezenswaardig document. Impact Kenniscentrum maakte een toegankelijk filmpje over de richtlijn:

december 2013
Bestuurlijke netwerkkaarten
In de bijgewerkte bestuurlijke netwerkkaarten wordt een beschrijving gegeven van de verantwoordelijkheden binnen crisisbeheersing in Nederland. In totaal zijn er 24 netwerkkaarten waarin de crisisbeheersing in thema’s is onderverdeeld. Wie is op welke moment waarvoor verantwoordelijk? Van terrorisme tot sociale zekerheid en dierziekten: de netwerkkaarten zijn behulpzaam bij tal van crises. Ze zijn gericht op de responsfase (als het vuur nog brandt, so to say) maar geeft ook de verantwoordelijkheden buiten crisistijd goed aan. De compactheid van de kaarten is een belangrijk pluspunt: geen dikke boekwerken, gewoon in één oogopslag helder wie waar over gaat.

oktober 2013
SIS – Slachtofferinformatiesystematiek
Registratie van slachtoffers en betrokkenen bij een crisis of ramp is erg lastig. Mensen zijn steeds minder afhankelijk geworden van de overheid en daarmee dus steeds zelfredzamer. Dat betekent ook iets voor de manier waarop het bevolkingszorgproces ‘Registratie’ wordt vormgegeven. Onder de noemer SIS hebben diverse partijen afspraken gemaakt over de uitwisseling van slachtofferinformatie en de daarbij horende taakverdeling en communicatieprocessen tijdens en na een ramp op nationale bodem. De focus van de registratie wordt gericht op verminderd zelfredzame mensen. Dit is een logische ontwikkeling, maar dat betekent wel een extra inspanning aan de achterkant van een crisis, in de nafase. Het is een ontwikkeling die – naar onze mening – nog verder uitgewerkt moet worden.

De handreiking kunt u hier downloaden.