Nafase – voorbereiding en uitwerking

testplaatje948x400

Voorbereiden en uitvoeren van de nafase

Een ramp of crisis is niet afgelopen als de gewonden naar het ziekenhuis gebracht zijn en de brand uit is. Sterker nog, in de periode ná een ramp of crisis wordt vaak nog langdurig werk verzet. Overheden, werkgevers en andere betrokken instanties hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen die getroffen zijn door een ramp of crisis. Deze ondersteuning kan bestaan uit emotionele maar ook praktische ondersteuning. Daarnaast kent iedere ramp of crisis een lange nasleep als het gaat om de financiële en juridische afhandeling ervan. Ook de verantwoording (wie krijgt de schuld?) en evaluatie (wat kunnen wij hier van leren?) vraagt altijd veel van betrokken personen en organisaties. Een goede voorbereiding op deze fase van een ramp of crisis is daarom van groot belang. Voor uw eigen medewerkers, maar  vooral ook voor de mensen die getroffen zijn.

De burgemeester voert vanuit zijn/haar rol het opperbevel over het totaal van de crisisbeheersing. Het opperbevel is slechts één van de taken van de burgemeester tijdens een crisis. De burgemeester is niet alleen beslisser, maar ook burgervader en bestuurder en soms ook nog boegbeeld. Daarbij moet de burgemeester in het oog houden dat niet alleen het hier en nu belangrijk is, maar dat al tijdens de crisis rekening gehouden moet worden met de periode ná een ramp of crisis: de nafase. Het is belangrijk dat de burgemeester juist op dat punt ook goed geadviseerd en ondersteund wordt. De Nafase biedt deze ondersteuning, in de voorbereiding maar ook tijdens een crisis.

Daarnaast kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij alle werkzaamheden die samenhangen met de (preparatie) nafase van een ramp of crisis: van het selecteren van de juiste mensen, ontwikkelen van een deelplan (preparatie) nafase als onderdeel van het crisisplan en het opleiden, trainen en oefenen van u en uw medewerkers. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak voor de nafase als u te maken heeft gekregen met een crisis. De nafase is altijd maatwerk, wij kunnen u helpen deze fase met respect voor ieders belangen zo zorgvuldig mogelijk af te ronden.

Wilt u zich goed voorbereiden of wilt u weten wat De Nafase voor u kan doen?  Neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden samen door te spreken.

“Martine heeft ons ondersteund bij het aanpassen van ons crisisplan. Zij is goed op de hoogte van recente ontwikkelingen en weet ze begrijpelijk te vertalen naar onze praktijk. Haar kracht zit in het sturen van het proces, zonder de regie over te nemen. “

– Mirjam Wittenbergh