Tegendenken

Tegendenken

Kent u de uitdrukking ‘zonder wrijving geen glans’? Zeker als mensen onder hoge druk staan -niet ongebruikelijk tijdens een crisis- vallen mensen terug op vertrouwd gedrag om met de crisis om te gaan. Even natuurlijk is het om je dan te omringen met mensen die je niet tegenspreken. Het getuigt van lef om juist op die momenten tegenspraak te organiseren. Iemand die ervoor zorgt dat je nog helderder krijgt waarom je iets besluit. Of je door de juiste vragen te stellen juist laat zien dat een ander besluit misschien beter past. Tegenspreken is bedoeld om iemand die moeilijke besluiten moet nemen te ondersteunen. Door vragen te stellen worden biases zo veel mogelijk beperkt en een keuze beter gefundeerd gemaakt. Tegendenken kan alleen op basis van wederzijds respect. Na afloop vindt altijd een nagesprek plaats tussen beiden.
Wilt u meer weten over tegendenken? Of heeft u een vraag over wat tegendenken voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op.

131206 kerk