Onderzoek

Waarom onderzoek zo belangrijk is

Onderzoek wordt gedaan om verschillende redenen: om een reconstructie van het gebeurde te kunnen maken, om ervan te leren, om zaken te kunnen verklaren of om te verantwoorden.  Onderzoek valt of staat met een duidelijke vraag. Wat wilt u bereiken met het terugkijken op hetgeen u overkomen is? Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • Feitenonderzoek: verzameling feiten en waarnemingen rond een crisis;
  • Evaluatieonderzoek: verzameling feiten en waarnemingen en toetsing van deze gegevens aan vooraf vastgestelde of gebruikte planvorming;
  • Leeronderzoek: verzameling feiten en waarnemingen en toetsing van deze gegevens aan vooraf vastgestelde of gebruikte planvorming en advies over functioneren (tips en tops).

Heeft u een andere onderzoeksvraag? Neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

131206 kerk