Openbare orde en Veiligheid (OOV)

Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid kunnen wij uw organisatie ondersteunen als projectleider, interim-adviseur, bestuurder of -manager. U kunt bij De Nafase terecht met opdrachten op het gebied van teamontwikkeling, continuïteit en inhoudelijke deskundigheid op het gebied van bestuur en veiligheid.
U kunt bij ons eveneens terecht met vragen over:

• Advisering verbinding Zorg en Veiligheid (o.a. AVE-systematiek);
• Advisering college Burgemeester en Wethouders;
• Advisering Sociale Veiligheid (o.a. Wet Damocles, Wet Aanpak Woonoverlast, Victoria, Wet Tijdelijk Huisverbod, aanpak overlast);
• Advisering Veiligheidsregio en brandweer gerelateerde zaken;
• Advisering Publieke Gezondheid (o.a. Wet Verplichte GGZ, Wet Zorg en Dwang vanaf 2020);

Heeft u een andere vraag? Neemt u dan via e-mail contact met ons op of belt u Martine de Bas: 06-57536747. Wij denken graag met u mee.