Aanbod

Education-quote-Nelson-Mandela-onderwijs

Aanbod

De Nafase biedt deskundigheid op het gebied van bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid (OOV) en de verbinding van veiligheid met zorg.

De Nafase staat voor een pragmatische maar zorgvuldige en klantgerichte aanpak, ruime ervaring met het openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid en zorg. U kunt bij ons terecht voor een (interim) leidinggevende openbare orde, zorg en veiligheid, politiek-bestuurlijke advisering op het gebied van lokaal bestuur en integraal werken en evaluatieonderzoek na incidenten en crises. Ook kunt u bij De Nafase terecht  met vragen over crisisbeheersing. Wij kunnen ondersteunen bij het opleiden, trainen en oefenen, maar ook met verzoeken om praktische ondersteuning tijdens en na een crisis. Onze OTO-producten bieden wij aan via Het Netwerkcentrum. Zie voor meer informatie deze link. Omdat zowel De Nafase als Het Netwerkcentrum beschikt over een CRKBO-registratie kunnen wij onze opleidingen BTW-vrij aanbieden.