Home – Welkom bij De Nafase

Welkom bij De Nafase

De Nafase helpt u bij uw vragen, opdrachten en problemen op het gebied van crisisbeheersing en veiligheid (OOV). Wij zijn gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken en (de voorbereiding op)  de nafase van rampen en crises.  Wij staan voor een pragmatische en zorgvuldige aanpak, ruime ervaring met crisisbeheersing  en veiligheid en actuele kennis van het vak door (wetenschappelijk) onderzoek. Ook verschijnen regelmatig blogs op deze site.

U kunt bij De Nafase ook terecht  met vragen over voorbereidingen op de crisisbeheersing zoals het selecteren van de meest geschikte medewerkers, planvorming, opleiden, trainen en oefenen, maar ook met verzoeken om praktische ondersteuning tijdens en na een crisis. Dankzij een goede voorbereiding – zelfs tijdens de ramp of crisis – beperkt u de kans op een ‘ramp na de ramp’. Kijkt u voor meer informatie op de pagina Aanbod.

Op deze site vindt u ook informatie over het promotieonderzoek van Martine de Bas naar bestuurlijke aspecten van de nafase.